Τεχνικές Φυσικοθεραπείας

Ο φυσικοθεραπευτής Βασίλης Χαρδαλιάς παρέχει εξατομικευμένη φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση (προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ασθενή) και εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές φυσικοθεραπείας με στόχο την εξάλειψη του πόνου, την σταδιακή αποκατάσταση της κινητικότητας και την μυϊκή ενδυνάμωση του ασθενή.

Οι τεχνικές φυσικοθεραπείας που εφαρμόζονται ανά περίσταση είναι:

  • manual therapy
  • κινητοποίηση αρθρώσεων και μαλακών μορίων
  • μέθοδοι PNF & McKenzie
  • αναπνευστική φυσικοθεραπεία
  • βρογχική παροχέτευση
  • λεμφικό μασάζ